Bli patient hos Fridlef Vårdcentral

Lista dig hos oss!


I Halland väljer du själv vilken vårdenhet som ska ge dig din hälso- och sjukvård. Det är dit du ska vända dig i första hand.

Varje familjemedlem behöver registreras


Varje medlem i ditt hushåll behöver registrera val på 1177.se eller via en egen ifylld blankett. 


Lista dig via 1177.se eller ladda hem en PDF med valblankett

Logga in med bankID på 1177.se och gå till "välj/ändra vårdval". Där väljer du Kungsbacka kommun och skrollar ned till Fridlef Vårdcentral.


Du kan göra samma sak för dina barn som är under 13 år genom att agera ombud. Barn över 13 år väljer vårdcentral själva.


Om du inte har möjlighet att ändra vårdval via 1177.se så skriv ut, fyll i och underteckna en valblankett för varje medlem i ditt hushåll. Posta blanketterna till oss eller lämna dem direkt i receptionen.


Har du ingen skrivare? Kom in till oss så hjälper vi dig!

Har du några frågor?

Känn dig fri att kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.